Disclaimer

Pihak kami tidak menjaminkan penyembuhan pada penyakit seseorang. Namun, Bekam Darah atau Wet Cupping Therapy boleh dijadikan salah satu usaha atau cara dalam merawat penyakit dan juga sebagai satu usaha pencegahan dari penyakit. Rawatan ini juga harus disertai dengan cara permakanan dan ubat-ubatan yang baik dan bukan meneruskan juga permakanan yang tidak sihat atas alasan bekam akan membersihkan sistem tubuh. Kami akan mengesyorkan beberapa Health Supplement yang boleh membantu dalam penambahan khasiat permakanan yang telah banyak kurang sehingga boleh menyebabkan sesuatu penyakit itu timbul. Perawatan kami harus/boleh digabungkan dengan rawatan convensional dari doktor anda.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s